ПОРЯДОК
СЕРТИФІКАЦІЇ ПАРТІЇ ПРОДУКЦІЇ

Етапи проведення сертифікації партії продукції включають:

1)   Подання заявки та комплекту документів на проведення сертифікації продукції.

Подається заявка на бланку встановленої форми.

Комплект документів, який додається до заявки вказаний нижче.

2)   Складання договірних документів на проведення робіт з сертифікації партії продукції.

Виконавчими групами секторів сертифікації складаються договірні документи – договір (за необхідності), рахунок на передоплату, акти прийому-здачі виконаних робіт. Заявник повинен оплатити роботи з сертифікації до оформлення та видачі йому сертифіката відповідності.

3)   Підготовка рішення за заявкою.

Виконавчі групи готують рішення за заявкою, в якому наводиться інформація щодо: схеми сертифікації, позначення та назви нормативних документів, на відповідність яким буде проводитись сертифікація, організації, яка буде проводити відбір та ідентифікацію зразків продукції для випробувань, назви та адреси випробувальних лабораторій, які будуть проводити випробування зразків продукції з метою сертифікації, документів, які необхідно надати для проведення робіт з сертифікації.

4)   Відбір та ідентифікація зразків продукції для випробувань.

Представник організації, яка зазначена в рішенні за заявкою, проводить відбір зразків продукції для випробувань. При цьому в 3-х примірниках оформлюється Акт відбору зразків продукції, 1-й направляється до органу сертифікації, 2-й – до випробувальної лабораторії, 3-й – залишається у заявника.

Ідентифікація продукції проводиться органом сертифікації або, за його дорученням, іншою уповноваженою ним організацією, незалежною від заявника. За результатами оформлюється Акт ідентифікації – 1 примірник, який залишається в органі сертифікації.

Відібрані зразки продукції за рахунок заявника направляються до випробувальних лабораторій, які зазначені в рішенні за заявкою.

5)   Випробування зразків продукції в акредитованих лабораторіях.

У призначених лабораторіях проводяться випробування зразків продукції, за результатами яких оформлюється протокол випробувань у 2-х примірниках. Один примірник протоколу направляється до органу сертифікації, 2-й – надається заявнику.

6) Аналізування отриманих результатів, прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката відповідності.

Орган сертифікації аналізує наявність всіх необхідних документів, їх правильність, результати випробувань продукції з метою сертифікації та приймає рішення про можливість оформлення сертифіката відповідності на партію продукції, яка заявлена на сертифікацію.

6)   Оформлення та видача сертифіката відповідності.

Виконавча група готує проект сертифіката відповідності та направляє його до реєстру, реєструє його в Реєстрі Системи УкрСЕПРО. Після встановлених етапів контролю сертифікат підписує керівник органу сертифікації і виконавча група видає його заявнику.

Видача сертифіката відповідності на партію продукції здійснюється тільки за умови позитивних результатів сертифікаційних випробувань та наявності всіх необхідних підтверджуючих документів.

Комплект документів, який додається до заявки на

сертифікацію партії продукції включає:

-        Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на продукцію МОЗ України (для продукції іноземного виробництва);

-        Дозвіл СЕС або експлуатаційний дозвіл на право випуску продукції (для продукції вітчизняного виробництва);

-        товаро-супровідні документи (CMR, накладні, коносамент, ін. з відміткою митної служби України), тощо;

-        інвойс, рахунок-фактуру;

-        документ, що підтверджує походження продукції (сертифікат походження);

-        документи про якість (якісне посвідчення, сертифікат якості, сертифікат здоров’я, ін.);

-        ветеринарний сертифікат або свідоцтво від виробника (для продукції тваринного походження);

-        ветеринарне свідоцтво Державного департаменту ветеринарної медицини України;

-        карантинний дозвіл, фітосанітарний сертифікат або акт фітосанітарного контролю Державної інспекції з карантину рослин.